Услуги

Системна интеграция
Съвременната информационна инфраструктура представлява набор от хардуер, софтуер, мрежови ресурси и услуги. 3Н-97 ООД предлага проучване и анализ на потребностите на клиента,проектиране, планиране и изграждане на комуникационни системи за нуждите на малкия и средния бизнес клиенти.
Доставка на активно мрежово оборудване и сървъри , инсталиране, конфигуриране и системно интегриране на комуникационни и информационни системи
Консултации по информационната сигурност на компаниите. Внедряване на нови решения свързани със сигурността на информацията и нейната защита

Абонаментен сервиз
Сключване на договори за поддръжки и сервиз на място на IT оборудване . Възможност за договори за 4 часа реакция при поддръжка. Предлагане на оборотна техника за възстановяване работоспособността на системата

Продажба на компютърна и офис техника
Нашият търговски екип предлага консултации при покупката на офис техника.  Търговските специалисти на 3Н-97 ООД  могат  да взаимодействат с вашите ИТ отдели или специалисти, за да разработят съвместно с търговския екип най-оптималното като цена/производителност решение, удобно за управление и лесно за надстройка и разширение.